> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
สวท.ตราด - วันแรกของการเปิดรับสมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาลเขาสมิงมีผู้มาสมัครเป็นนายกแล้ว 2 ราย ส่วนที่เทศบาลตำบลแหลมงอบ มีแต่สมาชิกมาสมัคร นายกยังไม่มีผู้สมัคร

วันที่ 12 มี.ค. 2555 )

บรรยากาศการเปิดรับสมัครนายก และสมาชิกของเทศบาลเขาสมิง ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านั้นมีผู้สมัครมารอกันตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น. ในช่วงเช้าของวันแรกในการเปิดรับสมัครนั้นมีผู้มาลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีจำนวน 2 คน คือ นายเด่นดวง ประดลชอบ อดีตรองนายกเทศบาลตำบลเขาสมิง และสมาชิกจำนวน 12 คนในชื่อทีม เพื่อเขาสมิง ส่วนอีกคนนายนคร วาสิคาม อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาสมิง และมีผู้สมัครเป็นสมาชิก จำนวน 12 คน ในชื่อทีม เขาสมิงเพื่อการพัฒนายุคใหม่ และนอกจากนี้ยังมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเขาสมิงอิสระ คือ นายชนัท วาสิคาม โดยลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตที่ 1 เนื่องจากผู้สมัครนายก และสมาชิกเทศบาลตำบลเขาสมิงนั้นมาก่อนเวลาการเปิดรับสมัครทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำเขาสมิง จึงต้องทำการร่วมพิจารณาในการเลือกหมายเลขการลงสมัคร ซึ่งภายหลังจากเข้าร่วมพิจารณาทั้ง 2 ทีม จึงทำการจับฉลากเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ภายหลังจากการจับฉลากเบอร์ผู้ลงสมัคร ผลปรากฏว่า นายเด่นดวง ประดลชอบ จับได้หมายเลข 1 และนายนคร วาสิคาม จับได้หมายเลข 2 นายวิทิต เอกปิยะกุล ประธานคระกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาสมิง กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลเขาสมิง เปิดรับสมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาสมิง ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2555 ในการเปิดรับสมัครนายก และสมาชิกเทศบาลวันนี้ มีผู้มาสมัครนายกเทศบาลจำนวน 2 คน และสมัครสมาชิกทั้ง 2 เขต จำนวน 24 คน และลงสมัครสมาชิกอิสระอีก 1 คน บรรยากาศโดยทั่วไปคาดว่ายังคงจะมีผู้สนใจมาสมัครไปจนถึงวันสุดท้าย ที่เทศบาล ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ผู้สมัครนายกเทศบาลไม่มีใครเดินทางมา มีเพียงผู้สมัครสมาชิกสภาทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง โดยนายธีรัช เพียรประเสริฐ หน.กลุ่มแหลมงอบรวมใจ นำลูกทีมมาสมัครในเขต 1 และจับสลากได้หมายเลข 2-7 ส่วนผู้สมัครอิสระ คือ นายอนุชา ขำสันติพร ได้หมายเลข 1 ส่วนเขต 2 มีผู้สมัครอิสระมาลงจำนวน 11 ราย โดยผู้สมัครนายกเทศบาลมี 2 คน แต่ยังไม่เดินทางมาลงก็คือ นายพรชัย ทองโชติ อดีตนายกเทศมนตรีกับ พ.ต.อ.ปราชญ์ (อุดร) ชัยเชียงเอม อดีต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด ที่จะเดินทางมาสมัครในวันที่ 16 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันเกิดของลูกสาว เพื่อความเป็นสิริมงคล...
จำนวนคนอ่าน 154 คน จำนวนคนโหวต 0 คน