ข่าวภูมิภาคตะวันออก
สวท.ตราด - วันแรกของการเปิดรับสมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาลเขาสมิงมีผู้มาสมัครเป็นนายกแล้ว 2 ราย ส่วนที่เทศบาลตำบลแหลมงอบ มีแต่สมาชิกมาสมัคร นายกยังไม่มีผู้สมัคร

วันที่ 12 มี.ค. 2555 )

บรรยากาศการเปิดรับสมัครนายก และสมาชิกของเทศบาลเขาสมิง ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านั้นมีผู้สมัครมารอกันตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น. ในช่วงเช้าของวันแรกในการเปิดรับสมัครนั้นมีผู้มาลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีจำนวน 2 คน คือ นายเด่นดวง ประดลชอบ อดีตรองนายกเทศบาลตำบลเขาสมิง และสมาชิกจำนวน 12 คนในชื่อทีม เพื่อเขาสมิง ส่วนอีกคนนายนคร วาสิคาม อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาสมิง และมีผู้สมัครเป็นสมาชิก จำนวน 12 คน ในชื่อทีม เขาสมิงเพื่อการพัฒนายุคใหม่ และนอกจากนี้ยังมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเขาสมิงอิสระ คือ นายชนัท วาสิคาม โดยลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตที่ 1 เนื่องจากผู้สมัครนายก และสมาชิกเทศบาลตำบลเขาสมิงนั้นมาก่อนเวลาการเปิดรับสมัครทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำเขาสมิง จึงต้องทำการร่วมพิจารณาในการเลือกหมายเลขการลงสมัคร ซึ่งภายหลังจากเข้าร่วมพิจารณาทั้ง 2 ทีม จึงทำการจับฉลากเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ภายหลังจากการจับฉลากเบอร์ผู้ลงสมัคร ผลปรากฏว่า นายเด่นดวง ประดลชอบ จับได้หมายเลข 1 และนายนคร วาสิคาม จับได้หมายเลข 2 นายวิทิต เอกปิยะกุล ประธานคระกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาสมิง กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลเขาสมิง เปิดรับสมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาสมิง ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2555 ในการเปิดรับสมัครนายก และสมาชิกเทศบาลวันนี้ มีผู้มาสมัครนายกเทศบาลจำนวน 2 คน และสมัครสมาชิกทั้ง 2 เขต จำนวน 24 คน และลงสมัครสมาชิกอิสระอีก 1 คน บรรยากาศโดยทั่วไปคาดว่ายังคงจะมีผู้สนใจมาสมัครไปจนถึงวันสุดท้าย ที่เทศบาล ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ผู้สมัครนายกเทศบาลไม่มีใครเดินทางมา มีเพียงผู้สมัครสมาชิกสภาทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง โดยนายธีรัช เพียรประเสริฐ หน.กลุ่มแหลมงอบรวมใจ นำลูกทีมมาสมัครในเขต 1 และจับสลากได้หมายเลข 2-7 ส่วนผู้สมัครอิสระ คือ นายอนุชา ขำสันติพร ได้หมายเลข 1 ส่วนเขต 2 มีผู้สมัครอิสระมาลงจำนวน 11 ราย โดยผู้สมัครนายกเทศบาลมี 2 คน แต่ยังไม่เดินทางมาลงก็คือ นายพรชัย ทองโชติ อดีตนายกเทศมนตรีกับ พ.ต.อ.ปราชญ์ (อุดร) ชัยเชียงเอม อดีต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด ที่จะเดินทางมาสมัครในวันที่ 16 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันเกิดของลูกสาว เพื่อความเป็นสิริมงคล...
จำนวนคนอ่าน 765 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.สระแก้ว)ชาวสระแก้วร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปศักสิทธิ์และแห่เจ้าพ่อพระปรง เล่นน้ำวันไหลส่งท้ายสงกรานต์ (19/04/2557)
  สวท.ตราด//จังหวัดตราดขอเชิญคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติปี 2557 (19/04/2557)
  สวท.ตราด//จ.ตราดแจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ H1N1/2009 (19/04/2557)
  สวท.ตราด//กรมสรรพากรขยายให้เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนฯเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (19/04/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)ชาวคริสต์จันทบุรีร่วมพิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์จำลองเหตุการณ์พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขน (19/04/2557)
  (ส.ปชส.ตราด)เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดนชุมชนจังหวัดตราด กำหนดจัดงาน “C.B.T. 58 สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1” เตรียมพร้อมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ก่อนสู่ประชาคมอาเซียน (18/04/2557 20:04:42)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.