FONTSIZE
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
สรรพากร ขยายเวลายื่นแบบเสียภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด2, ภ.ง.ด3 และ ภ.ง.ด.53 ไปจนวันที่ 10 เมษายน 2555

วันที่ 28 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1099 คน)

ด้วยวันที่ 9 เมษายน 2555 ทางราชการได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เนื่องใน งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมสรรพากรจึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในเดือน เมษายน 2555 ทราบถึงกำหนดเวลาในการยื่นแบบฯ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังนี้ - ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด. 53 สามารถ ยื่นแบบฯ และชำระภาษีได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2555 - สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีวันหยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 เมษายน 2555 ดังนั้นผู้ที่จะยื่น แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 และแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40 สามารถยื่นแบบฯและ ชำระภาษีได้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2555
 
จำนวนคนอ่าน 1100 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ตราด)ปภ.ตราด เตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยระวังปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง ขณะที่นาข้าวของเกษตรกร ต.ท่ากุ่ม ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าเข้าท่วม (23/07/2557 18:27:42)
  (ส.ปชส.ตราด)สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.ตราด ดึงผู้นำชุมชนมาเป็นกลไกลในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในชุมชน (23/07/2557 18:26:21)
  (ส.ปชส.ตราด)จ.ตราด เชิญชวนร่วมประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “น้อมจิตบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี 82 พรรษา” (23/07/2557 18:25:01)
  (ส.ปชส.ตราด) ขนส่งจ.ตราด สำรวจรถตู้ส่วนบุคคลที่วิ่งรับส่งผู้โดยสาร (23/07/2557 18:23:33)
  (ส.ปชส.นครนายก) องคมนตรี ประดิษฐานองค์ขุนหาญพิทักษ์ไพรวัน (เจ้าพ่อขุนด่าน) ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อเชิดชูเกียรติวีรกรรมอันกล้าหาญและความเป็นสิริมงคลแก่ชาวนครนายกและนักท่องเที่ยว (23/07/2557)
  (ส.ปชส.นครนายก) จ.นครนายก จัดงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” นำหลักศีลธรรมพัฒนาให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ (23/07/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.