FONTSIZE
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
สรรพากร ขยายเวลายื่นแบบเสียภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด2, ภ.ง.ด3 และ ภ.ง.ด.53 ไปจนวันที่ 10 เมษายน 2555

วันที่ 28 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1142 คน)

ด้วยวันที่ 9 เมษายน 2555 ทางราชการได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เนื่องใน งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กรมสรรพากรจึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในเดือน เมษายน 2555 ทราบถึงกำหนดเวลาในการยื่นแบบฯ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังนี้ - ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด. 53 สามารถ ยื่นแบบฯ และชำระภาษีได้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2555 - สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีวันหยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 เมษายน 2555 ดังนั้นผู้ที่จะยื่น แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 และแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40 สามารถยื่นแบบฯและ ชำระภาษีได้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2555
 
จำนวนคนอ่าน 1143 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ตราด)ด่านศุลกากรคลองใหญ่ร่วมเทศบาลตำบลหาดเล็ก มอบเสื้อกันฝน 250 ตัวให้กับนักเรียนในสถานศึกษา 3 แห่ง ใน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (30/08/2557 18:48:26)
  (ส.ปชส.ตราด)เหล่ากาชาด จ.ตราด พร้อม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตราด นำถุงยังชีพมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น (30/08/2557 18:46:59)
  (ส.ปชส.ตราด)จ.ตราด เตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนัก ดินโคลนถล่ม ในระยะนี้ (30/08/2557 18:45:17)
  (ส.ปชส.ตราด)กกต.ตราด ย้ำ เชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ภายในวันที่ 2 กันยายน นี้ (30/08/2557 18:43:52)
(ส.ปชส.สมุทรปราการ)สมุทรปราการจัดงาน รวมพลัง สร้างสุข สู่ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ (30/08/2557)
  (ส.ปชส.สมุทรปราการ)กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีอำนวยพร แก่ผู้จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (30/08/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.