> Share
ข่าวรับสมัคร
(สขร.สปข.7) สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท จังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2555 จำนวนทั้งสิ้น 37 ตำแหน่งงาน

วันที่ 10 เม.ย. 2555 )
ดวงนภา ฉอยทิม สขร./สปข.7
 
                     สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท จังหวัดระยอง ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2555 จำนวนทั้งสิ้น 37 ตำแหน่งงาน โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ โทร. 0-3869-4026 โทรสาร. 0-3869-4027 ในวันและเวลาราชการ …………………………………………………………………
 ดวงนภา ฉอยทิม /ข่าว
จำนวนคนอ่าน 335 คน จำนวนคนโหวต 0 คน