> Share
ข่าวประกวดราคา
(สขร.สปข.7) สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน /4 วัน

วันที่ 20 เม.ย. 2555 )
ดวงนภา ฉอยทิม สขร./สปข.7
 
                  สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน /4 วัน เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555 เป็นจำนวนเงิน 240,000.บาท           
                  กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2555 – 25 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว (ชั้น 2) เว้นแต่วันที่ 24 เมษายน 2555 ยื่นซองได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว (ชั้น 2) อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี                          
                 ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ราคาชุดละ 300 บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง สำนักเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ดูรายละเอียดได้ทาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-3942-1468-69 ต่อ 115 ในวันและเวลาราชการ
..........................................
ดวงนภา ฉอยทิม/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 151 คน จำนวนคนโหวต 0 คน