> Share
ข่าวประกวดราคา
(สขร.สปข.7) สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว จังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน /4 วัน

วันที่ 20 เม.ย. 2555 )
ดวงนภา ฉอยทิม สขร./สปข.7
จำนวนคนอ่าน 59 คน จำนวนคนโหวต 0 คน