FONTSIZE
ข่าวประกวดราคา
สวท.ระยอง / อบต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ประมูล จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

วันที่ 23 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 696 คน)

อบต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ประมูล จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้าง ชุดละ หนึ่งพันบาท ที่ อบต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ระหว่าง 4-24 เมษายน 55 สอบถามโทร. 038-025-561 ในวันเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 697 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ระยอง)ระยอง ดึงผู้นำชุมชน เยาวชน เข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ (21/04/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)ผลการแข่งรถบังคับวิทยุชิงแชมป์ประเทศไทยสนามจันทบุรี (21/04/2557)
(ส.ปชส.สมุทรปราการ)ป.ป.ช.ปากน้ำเชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต (21/04/2557)
  (ส.ปชส.ตราด)โรงพยาบาลตราด ร่วมศูนย์ควบคุมนำโดยแมลงที่ 3.4 ตราด รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พ่นหมอกควันในทุกพื้นที่อำเภอเมืองตราด (20/04/2557 01:19:33)
  (ส.ปชส.ตราด)ททท.ตราด เผย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา อัตราการเข้าพักโรงแรม รีสอร์ท ใน จ.ตราด เต็ม 100 % เม็ดเงินสะพัดกว่า 300 ล้านบาท (20/04/2557 01:18:22)
  (ส.ปชส.ตราด)สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด เดินหน้าส่งเสริมการตลาดให้สินค้า 0TOP เผย ล่าสุดงานสุดยอด OTOP สีสันตะวันออก และของดี 4 ภาคสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP กว่า 5 ล้านบาท (20/04/2557 01:16:47)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.