> Share
ข่าวประกวดราคา
ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา ขอแจ้งประกาศประราคางานจ้างเหมาขนส่งถุงไปรษณีย์ สาย ศป.ศรีราชา-แหลมงอบ และ ปณ.รายทางที่ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20010

วันที่ 3 ม.ค. 2554 )
 
ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา ขอแจ้งประกาศประราคางานจ้างเหมาขนส่งถุงไปรษณีย์ สาย ศป.ศรีราชา-แหลมงอบ และ ปณ.รายทางที่ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20010 กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 6 มกราคา 2554 สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-352126-28 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 4210 คน จำนวนคนโหวต 0 คน