> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา) พิธีมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเลกิตติมศักดิ์พร้อมประกาศนียบัตร

วันที่ 26 เม.ย. 2555 13:07:21 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวนคนอ่าน 123 คน จำนวนคนโหวต 0 คน