> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(สวท.จันทบุรี) จัดหางานจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดงานนัดพบแรงงาน

วันที่ 25 พ.ค. 2555 )
พรชัย บัวสอน/สวท.จันทบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ว่างงานมีงานทำ ลดอัตราการว่างงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
นายสุชาติ ประสงค์เจริญ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ที่อาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ว่างงาน ลดอัตราการว่างงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นายจ้างสถานประกอบการ และผู้หางานได้พบปะกันโดยตรงอีกด้วย ในการนี้จึงแจ้งไปยังนายจ้างและสถานประกอบการ ที่มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ได้แจ้งความต้องการด้านแรงงาน โดยระบุรายละเอียดตำแหน่ง ลักษณะงาน ระดับความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ก่อนวันที่ 8 มิถุนายน 2555 และสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน ได้โปรดเตรียมหลักฐาน ที่ต้องใช้ในการสมัครงานเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายไปด้วยเพื่อความสะดวกในการสมัครงาน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 1212/21 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
โทร.0-3932-3840 ในวันเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 142 คน จำนวนคนโหวต 0 คน