ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(สวท.จันทบุรี) จัดหางานจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดงานนัดพบแรงงาน

วันที่ 25 พ.ค. 2555 )
พรชัย บัวสอน/สวท.จันทบุรี

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ว่างงานมีงานทำ ลดอัตราการว่างงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
นายสุชาติ ประสงค์เจริญ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดงานวันนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ที่อาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ว่างงาน ลดอัตราการว่างงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นายจ้างสถานประกอบการ และผู้หางานได้พบปะกันโดยตรงอีกด้วย ในการนี้จึงแจ้งไปยังนายจ้างและสถานประกอบการ ที่มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ได้แจ้งความต้องการด้านแรงงาน โดยระบุรายละเอียดตำแหน่ง ลักษณะงาน ระดับความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ก่อนวันที่ 8 มิถุนายน 2555 และสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน ได้โปรดเตรียมหลักฐาน ที่ต้องใช้ในการสมัครงานเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายไปด้วยเพื่อความสะดวกในการสมัครงาน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 1212/21 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี
โทร.0-3932-3840 ในวันเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 631 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.จันทบุรี)ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทอดผ้าป่า 3 มิติ อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงาม จันทบุรี (17/04/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)สถิติอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์จันทบุรี ตาย 5 เจ็บ 38 (17/04/2557)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลและที่ปรึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (17/04/2557 12:01:14)
  (ส.ปชส.สระแก้ว)สระแก้วสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว ประจำปี 2557 (17/04/2557)
(ส.ปชส.สมุทรปราการ)ขนส่งปากน้ำ เปิดรับคำขอการรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนน (17/04/2557)
  -ส.ปชส.ระยอง-สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗ จังหวัดระยอง วันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ (17/04/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.