> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
( ส.ปชส.จันทบุรี ) สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 30 พ.ค. 2555 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดจันทบุรี
 
            ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยข้อมูลจันทบุรีมีการแพร่ระบาดยาเสพติดกระจายในชุมชน เร่งเฝ้าระวังตามแนวชายแดนและจับตาแรงงานต่างด้าว
 
            นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดจันทบุรีว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดจันทบุรี ถึงแม้จะเบาบาง แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลย และจับตาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยข้อมูลของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดจันทบุรียังไม่พบแหล่งผลิต หรือแหล่งพักยารายใหญ่ ในพื้นที่มีเพียงกลุ่มผู้เสพ และกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่จับกุมได้บ่อยครั้ง โดยมีผู้ค้าจากนอกจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้นำยาเสพติดมาส่งมอบให้กับผู้ค้าและผู้เสพในพื้นที่มีการนัดส่งทางโทรศัพท์มือถือ ประเภทของยาเสพติดที่พบ ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ กัญชา กระท่อม สาระเหย ทั้งนี้ทางจังหวัดได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่บริเวณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนทางการค้า อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว เนื่องจากกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดอาจใช้เป็นช่องทางลำเลียงยาเสพติดเสพติดเข้ามาจากนอกประเทศได้ อีกทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน หาข่าว เฝ้าระวังพื้นที่ในชุมชนที่มีการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นแรงงานเก็บผลไม้ คัดเลือกผลไม้ และแรงงานก่อสร้าง ที่อาจมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจำหน่าย อีกทั้งได้กำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่อำเภอชายทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง อำเภอท่าใหม่ และอำเภอนายายอาม ซึ่งมีแนวโน้มว่า กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดอาจจะใช้เป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดทางทะเลได้ อย่างไรก็ตามจังหวัดจันทบุรี ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยหากประชาชนพบบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสามารถแจ้งข้อมูลไปได้ที่ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 039 – 302663 ซึ่งข้อมูลพลเมืองดีที่แจ้งข่าวทางจังหวัดจะให้คุ้มครองและปกปิดเป็นความลับ และจะมีการสืบสวน สอบสวน ขยายผลหากพบมีเบาะแสกระทำผิดจริงจะเร่งดำเนินคดีโดยทันทีเพื่อกวาดล้าง ขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากจังหวัดจันทบุรี
 
                                              ************************
จรัล/ภาพ/ข่าว ( 30 พ.ค.55 ) เบญจพร/พิมพ์/ตรวจทาน ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว
จำนวนคนอ่าน 441 คน จำนวนคนโหวต 0 คน