> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
สวท.ตราด - มูลนิธิกสิกรไทยมอบ “ห้องสมุดธนาคารความรู้” ส่งเสริมการอ่าน ให้กับ ร.ร.ชุมชนบ้านเขาสมิง

วันที่ 30 พ.ค. 2555 )

มูลนิธิกสิกรไทยมอบ "ห้องสมุดธนาคารความรู้” ส่งเสริมการอ่านสร้างเสริมปัญญาและ เป็นของขวัญต้อนรับวันเปิดเทอมให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง  อ.เขาสมิง จ.ตราด         

ที่โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง   นายธานินทร์  ชลจิตต์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  พร้อมด้วย นายกำจัด พูลธนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง  รับมอบ "ห้องสมุดธนาคารความรู้”  จาก นายสมชาย  วิริยะดี   ผู้แทนมูลนิธิกสิกรไทย   ซึ่งมูลนิธิกสิกรไทยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท จัดสร้างให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง   เพื่อ เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ ส่งเสริมการอ่าน สร้างสรรค์สติปัญญา ให้กับนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียน

สำหรับโครงการ "ห้องสมุดธนาคารความรู้” มูลนิธิกสิกรไทยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553   โดยจัดทำห้องสมุดมาตรฐานมอบให้นักเรียนในโรงเรียนที่ยังไม่มีห้องสมุดให้เด็กและเยาวชนไทยได้มีโอกาสอ่านหนังสือทัดเทียมกับเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในเมือง  โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ห่างไกลชนบท เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  ปัจจุบันได้มอบห้องสมุดให้โรงเรียนในส่วนภูมิภาคแล้ว 14 แห่ง  ในปีนี้ได้จัดทำห้องสมุดให้โรงเรียน 9 แห่งใน 9 จังหวัด ๆ ละ  1 โรงเรียน  และโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับมอบห้องสมุด  ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้แล้ว ยังถือเป็นของขวัญวันเปิดเทอมอันล้ำค่าสำหรับนักเรียนอีกด้วย...

จำนวนคนอ่าน 149 คน จำนวนคนโหวต 0 คน