> Share
เกาะติดครม.สัญจรภาคตะวันออก
(IOC/สปข.7)ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี ชื่นชมการจัดประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ ๕ ที่จังหวัดชลบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้รับงบประมาณกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทในโครงการก่อสร้างหลายโครงการ

วันที่ 19 มิ.ย. 2555 )
 
ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี ชื่นชมการจัดประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ ๕ ที่จังหวัดชลบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้รับงบประมาณกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทในโครงการก่อสร้างหลายโครงการ
 
นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงผลการประชุม กรอ. ว่า จังหวัดชลบุรีได้รับงบประมาณในการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเฟส ๓ แล้ว รวมทั้งถนนบายพาส จากแหลมฉบัง-บางพระ ได้รับงบประมาณกว่า ๖,๐๐๐ ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดช่วงอำเภอศรีราชา และถนนจากแหลมฉบัง – ถนน ๓๓๑ ได้รับงบประมาณ ๖,๐๐๐ – ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท การก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ โครงการอ่างเก็บน้ำ ๒ แห่ง สำหรับใช้ในเมืองพัทยา การก่อสร้างทางยกระดับบริเวณแยกสุขุมวิท ถนนพัทยากลาง และโครงการสะพานเลียบชายฝั่งทะเล และโครงการขยายถนน ๓๔๔ บริเวณบ้านบึง จาก ๔ ช่องจราจร เป็น ๖ ช่องจราจร
 
จำนวนคนอ่าน 179 คน จำนวนคนโหวต 0 คน