> Share
ข่าวประกวดราคา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า สอบราคาซื้อเครื่องเรียงเอกสาร

วันที่ 27 ม.ค. 2554 15:35:09 )
กมลวรรณ /ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเรียงเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ อาคารสุขวิท มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ บางคล้า เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 หมายเลขโทรศัพท์ 038-568197 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ http://www.rru.ac.th/
 
                                                        ************************
จำนวนคนอ่าน 235 คน จำนวนคนโหวต 0 คน