> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(สวท.ชลบุรี) โรงเรียนอนุบาลชลบุรี นักเรียนทัศนศึกษาป่าชายเลน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 มิ.ย. 2555 )
จำนวนคนอ่าน 106 คน จำนวนคนโหวต 0 คน