> Share
ภาษาอาเซียนวันละคำ
วันนี้เสนอคำในหมวดทักทาย คำว่า สวัสดี ประเทศ ลาว

วันที่ 1 ส.ค. 2555 )
Dr.TV NEWS

รู้ภาษาอาเซียนกับ Dr.TV NEWS
 
วันนี้เสนอคำในหมวดทักทาย  คำว่า  สวัสดี
 
ประเทศ ลาว  พูดว่า  สะบายดี
จำนวนคนอ่าน 201 คน จำนวนคนโหวต 0 คน