> Share
ข่าวประกวดราคา
(สวท.ชลบุรี)โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ เครื่อง

วันที่ 6 ส.ค. 2555 )
 

            โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี   เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ  ห้องประชุมกลุ่มภารกิจอำนวยการ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๓๔๓๕๗๑ ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 193 คน จำนวนคนโหวต 0 คน