> Share
ข่าวประกวดราคา
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

วันที่ 24 ส.ค. 2555 11:39:55 )
กมลวรรณ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
                    จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 038-511053 
 
 
*******************
จำนวนคนอ่าน 72 คน จำนวนคนโหวต 0 คน