> Share
(สทท.จันทบุรี)ฝนที่ตกติดต่อกัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำ 4 จุดหลักมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่จังหวัดจันทบุรีออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระวังปัญหาดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉลับพลัน

วันที่ 28 ส.ค. 2555 )
ฝ่ายข่าว สทท.จันทบุรี

  • ฝนที่ตกติดต่อกัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำ 4 จุดหลักมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่จังหวัดจันทบุรีออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยให้ระวังปัญหาดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉลับพลัน
  • นายจุมพฏ วรรณฉัตรศิริ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยะนี้มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำใน 4 จุดหลัก ประกอบด้วย ฝายท่า ระม้า ฝายยาง สะพานกระทิง และแม่น้ำจันทบุรีมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยฝนตกมากที่สุดในพื้นที่อำเภอมะขาม แต่สถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมายังไม่เกิน 100 มิลลิเมตร รวมทั้งสถานการณ์ฝนที่ตกก็เริ่มเบาบางลงแล้ว
  • อย่างไรก็ตามจังหวัดจันทบุรีได้ออกประกาศเตือนไปในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะพื้นที่ อำเภอขลุง อำเภอมะขาม อำเภอเขาคิชฌกูฏ และพื้นที่เมืองบางส่วน ที่มักจะพบปัญหาดินโคลนถล่ม ปัญหาน้ำป่าไหล และปัญหาน้ำท่วมฉับพลันเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้จังหวัดยังได้เตรียมความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว คอยเฝ้าระวังดูแลสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้การแจ้งเตือนทางจังหวัดยังคงใช้ธงสีติดเตือนกลางสะพานวัดจันทนาราม และสะพานตรีรัตน์เพื่อเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีทราบถึงสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบ และรู้ถึงระดับน้ำที่จะมีการยกสิ่งของไว้ในที่สูง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
จำนวนคนอ่าน 133 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต