> Share
( สวท.สระแก้ว) โครงการ ทอดผ้าป่าพลังงานทดแทน ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

วันที่ 30 ส.ค. 2555 )
 
  • นายสวัสดิ์ โสภะ ประธานมูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย์ 12 ราศี เปิดเผยว่า มหาเถรสมาคม โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้ระบบแสงสว่างในเวลากลางคืน สำหรับพระภิกษุ เพื่อประกอบศาสนกิจในช่วงเข้าพรรษา สำหรับวัดในพื้นที่ห่างไกลระบบสายส่งไฟฟ้า ไม่มีไฟฟ้าเพื่อส่องสว่าง ทำให้การปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์เป็นไปด้วยความลำบาก จึงทรงดำริร่วมกับกระทรวงพลังงาน
  • โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และประธานโครงการใต้ร่มพระบารมี สำนักเลขาธิการเทิดไท้องค์ราชัน จัดให้มีโครงการ ทอดผ้าป่าพลังงานทดแทน ฉลองพุทธยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ทั่วไป ได้ถวายปัจจัยร่วมบริจาค เพื่อจัดหาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน ติดตั้งในพื้นที่วัดไม่มีไฟฟ้า จำนวน 84 วัด ทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ หรืออุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-9387270 089-218-4502
    …………………………………………………………………………………

    ชลธิชา คิดแม่น / ข่าว
    30 สิงหาคม 2555
จำนวนคนอ่าน 222 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต