สวท.ตราด - ศูนย์เครือข่ายไทยสปา ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่างชาติระดับ1 สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก ระดับ 1

วันที่ 14 ก.ย. 2555 )

  • ที่ศูนย์เครือข่ายไทยสปา เลขที่ 87/3 อาคารไผ่เงิน หรือ ห้างวายทีเคเก่า ชั้น 2 อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  ว่าที่ร้อยโทประมวล  สุขสถิตย์  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด นายอธิสิทธิ์  ดิลกสินปัญญา  ผู้จัดการศูนย์เครือข่ายไทยสปา ได้ร่วมกันจัดให้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่างชาติระดับ1 สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก ( หัตถบำบัด)  ระดับ 1 ให้แก่ผู้สนใจในจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงขึ้น  ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2555 นี้ 
  • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการนวดสปา ได้มีการยกระดับฝีมือแรงงานและวัดขีดความสามารถให้ได้มาตรฐานระดับสากล เป็นการวัดระดับความรู้เพื่อเพิ่มโอกาสให้แรงงานได้รับค่าจ้างเพิ่ม เป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดการค้าเสรีเพื่อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 โดยการทดสอบในครั้งนี้มีการทดสอบทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ  คือการนวดสวีดีช  นวดสปาเท้า  โดยมีผู้สนใจเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่างชาติระดับ 1 สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก ( หัตถบำบัด)  ระดับ 1 จำนวน 29 คนด้วยกัน  
  • ว่าที่ร้อยโทประมวล สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด กล่าวว่า เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการนวด เพื่อพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ปี 2558 
  • นายอธิสิทธิ์  ดิลกสินปัญญา  ผู้จัดการศูนย์เครือข่ายไทยสปา ได้กล่าวเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม นวดแผนไทย  นวดสปาและทดสอบฝีมือแรงงานสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เครือข่ายไทยสปา  เลขที่ 87/3 อาคารไผ่เงินหรือห้าง วายทีเคเก่า ชั้น 2 อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  โทรศัพท์ 081-2519148  หรือติดต่อได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด...

 

 

จำนวนคนอ่าน 428 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
  (ส.ปชส.ตราด)จ.ตราด เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในระดับภาคีจังหวัด โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (29/08/2557 20:22:47)
  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราด พัฒนาศักยภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย คสช. (29/08/2557 20:21:48)
  (ส.ปชส.ตราด)กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเปิดเวทีระดมความคิดเห็น การศึกษาระบบโลจิสติกส์ แบบบูรณาการ นำสู่จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโลจิสติกส์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (29/08/2557 20:20:55)
  (ส.ปชส.ตราด)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดตราดร่วมจัดโครงการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแหลมงอบ (29/08/2557 20:20:00)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)จันทบุรี เน้นย้ำ รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟใส่หมวก ก่อนปรับ จับ จริง 1 ก.ย.57 (29/08/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อเยี่ยมถินอาศัยชาวแอฟริกาในจันทบุรี (29/08/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.