> Share
(สวท.ชลบุรี)รองผู้ว่าชลบุรี ประชุมประเมินกำลังพลของข้าราชกรในจังหวัดชลบุรี

วันที่ 23 ก.ย. 2555 )
 
  • ที่ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมกรอบการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลัง ของสำนักงานจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2555 ทั้งนี้การทำงานในสังกัดสำนักงานจังหวัด จะแบ่งงานออกเป้น กลุ่มอำนวยการ กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ และกลุ่มงานติดตามประเมินผล
  • โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะการปรับปรุงการทำงานของฝ่ายต่างๆในสังกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานเพื่อประชาชน โดยจากข้อเสนอแนะส่วนใหญ่พบว่า โครงการของสำนักงานจังหวัดชลบุรีและ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ยังไม่สอดคล้องกับระบบงานและปริมาณของงาน เนื่องจากปริมาณงานมีมากแต่บุคลากรมีน้อย
จำนวนคนอ่าน 232 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต