> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(สวท.ชลบุรี)เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จัดโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสน เพื่อให้ผู้ประกอบการบางแสนลดละเลิกการใช้โฟม

วันที่ 26 ก.ย. 2555 )
 
ที่ชายหาดบางแสน นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข พร้อมด้วยนักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้าได้ร่วมกันเดินรณรงค์ตลอดเส้นทางชายหาดบางแสน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เล็งเห็นโทษของการใช้โฟมมาเป็นภาชนะใส่ของร้อน จะทำให้เป็นสาเหตุให้คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งกันมากขึ้น พร้อมทั้งจะเป็นปัญหาของการย่อยสลายยาก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน มลพิษจากขยะล้นเมือง ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก

หลังจากนั้น นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ได้เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมชายหาดบางแสนอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้ประกอบการบางแสนลดละเลิกการใช้โฟม พร้อมทั้งหาวัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมาทดแทนบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีดาราตลกอาวุโส น้อย โพธิ์งาม มาร่วมตำส้มตำให้ความบังเทิง ทำให้บรรยากาศในครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน
จำนวนคนอ่าน 204 คน จำนวนคนโหวต 0 คน