> Share
(ส.ปชส.ปราจีนบุรี) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้รองสมุหราชองครักษ์ สำรวจข้อมูลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 6 ต.ค. 2555 )
 
  • วันนี้ ( 6 ตุลาคม 2555) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอกเจษฎา ศรีสุภาพ รองสมุหราชองครักษ์ สำรวจข้อมูลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย อำเภอศรีมหาโพธิ (อ่าน ศรี-มะ-หา-โพด) จังหวัดปราจีนบุรี โดยเวลา 09.20 น. ได้เดินทางไปสำรวจข้อมูลให้ความช่วยเหลือ ที่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และเวลา 10.00 น.ได้เดินทางไปที่เต็นท์ราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบลศรีมหาโพธิ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยของตำบลศรีมหาโพธิ และตำบลสัมพันธ์ จำนวน 375 ชุด
  • หลังจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมและ สำรวจข้อมูลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ราษฎรในพื้นที่ตำบลศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรื มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวม 3 ตำบล ได้แก่ตำบลศรีมหาโพธิ ตำบลสัมพันธ์ และตำบลบางกุ้ง รวม 23 หมู่บ้าน และได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 18 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1,791 ครัวเรือน
จำนวนคนอ่าน 264 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต