ข่าวประกวดราคา
สวท.สระแก้ว/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน

วันที่ 12 ต.ค. 2555 )
สวท.สระแก้ว
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านเปรมกมล โดยปรับปรุงผิวจราจรเดิมพร้อมลงลูกรังเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อยและป้ายโครงการ ราคากลาง 111,000.-บาท --- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง โดยลงลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยและป้ายโครงการ ราคากลาง 214,100.-บาท --- โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สุขประเสริฐ โดยปรับปรุงถนนเดิมพร้อมลงลูกรังเกลี่ยบดอัดให้เรียนร้อยและป้ายโครงการ ราคากลาง 525,900.-บาท --- โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 3 รายการ คือ – ปีนป่ายสไลด์ลื่น จำนวน 2 ตัว – อุโมงค์ จำนวน 2 ตัว – บ้านน้อยในฝัน จำนวน 2 ตัว ราคากลาง 160,000.-บาท ผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3726-4032 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 138 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

(สวท.ชลบุรี) คณะกรรมการศาลเจ้ากวงตี้กุง (กวนอู) ไร่ไหหลำชลบุรี ร่วมกับสาธุชนผู้ใจบุญร่วมก่อสร้างอนุสาวรีย์เทพเจ้ากวนอู ความสูง 25.55 เมตร สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเป็นที่สักการะ และยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีน (31/07/2557)
(สวท.ชลบุรี) เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โครงการคืนความสุขให้กับประชาชน ร่วมปรองดองสมานฉันท์ชาวดอนหัวฬ่อ ประจำปี 2557 และโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ (31/07/2557)
  (สวท.ชลบุรี) จเรตำรวจแห่งชาติ เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปและมอบโล่เกียรติคุณตามแผนยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน (31/07/2557)
(สวท.ชลบุรี) คุณครูวิชาภาษาอังกฤษจาก 3 อำเภอ เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (31/07/2557)
  (สวท.ชลบุรี) โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จัดพิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำจากผู้ใจบุญที่ต้องการให้นักเรียนได้ดื่มน้ำที่สะอาด (31/07/2557)
(สวท.ชลบุรี)ธุรกิจให้บริการทันตกรรมแบบครบวงจรคึกคักรับ AEC (31/07/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.