> Share
ข่าวประกวดราคา
สวท.สระแก้ว/องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน

วันที่ 12 ต.ค. 2555 )
สวท.สระแก้ว
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านเปรมกมล โดยปรับปรุงผิวจราจรเดิมพร้อมลงลูกรังเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อยและป้ายโครงการ ราคากลาง 111,000.-บาท --- โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านดงยาง โดยลงลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยและป้ายโครงการ ราคากลาง 214,100.-บาท --- โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สุขประเสริฐ โดยปรับปรุงถนนเดิมพร้อมลงลูกรังเกลี่ยบดอัดให้เรียนร้อยและป้ายโครงการ ราคากลาง 525,900.-บาท --- โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 3 รายการ คือ – ปีนป่ายสไลด์ลื่น จำนวน 2 ตัว – อุโมงค์ จำนวน 2 ตัว – บ้านน้อยในฝัน จำนวน 2 ตัว ราคากลาง 160,000.-บาท ผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3726-4032 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 97 คน จำนวนคนโหวต 0 คน