> Share
ข่าวประกวดราคา
(สวท.ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคากันแดด โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ 1 พ.ย. 2555 )
 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคากันแดด โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี(ครั้งที่๒) กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจงหวัดชลบุรี ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๔๕-๕๙๒๑ ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 132 คน จำนวนคนโหวต 0 คน