ข่าวประกวดราคา
(สวท.ชลบุรี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคากันแดด โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันที่ 1 พ.ย. 2555 )
 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างหลังคากันแดด โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี(ครั้งที่๒) กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจงหวัดชลบุรี ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๔๕-๕๙๒๑ ในวันและเวลาราชการ

จำนวนคนอ่าน 154 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

(สวท.สระแก้ว) ป.ป.ช. เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการส่งเสริมท้องถิ่น ปลอดทุจริต ประจำปี 2557 (21/04/2557)
(สวท.สระแก้ว) อียูปรับปรุงกฎระเบียบการทดสอบสารเคมี (21/04/2557)
(สวท.สระแก้ว) กรมการค้าต่างประเทศ จัดสัมมนา “ธุรกิจเอื้อสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมสู่ตลาดโลก” (21/04/2557)
สวท.สระแก้ว) จังหวัดสระแก้ว จัดให้มีโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาน” และโครงการ “สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน”จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4/2557 ประจำเดือน เมษายน 2557 (21/04/2557)
(สวท.สระแก้ว) จังหวัดสระแก้ว จัดงานวันนัดพบแรงงานย่อย ประจำเดือน เมษายน 2557 (21/04/2557)
(สวท.สระแก้ว ) เทศบาลเมืองสระแก้ว รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ (21/04/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.