> Share
(สวท.สระแก้ว) จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินวัดหนองกะพ้อ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 5 พ.ย. 2555 )
 
นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐินวัดหนองกะพ้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 โดยมีพระครูสุนทรนิมมานการ รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เจ้าอาวาสวัดหนองกะพ้อ
 
เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ นายศานิตย์ นาคสุขศรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส และนายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการ และเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างมหากุศล ในการสงเคราะห์พระภิกษุ และนำปัจจัยไปสร้างห้องน้ำ ห้องสุขา ณ วัดหนองกะพ้อ จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ และร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองกะพ้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 
ผู้ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสามารถบริจาคเงินได้ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานปกครอง ภายในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555
 
…………………………………………………………………………………

ชลธิชา คิดแม่น / ข่าว
5 พ.ย. 55
จำนวนคนอ่าน 578 คน จำนวนคนโหวต 0 คน