FONTSIZE
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
เทศบาลตำบลเสม็ด จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพศิลปะการพูดในที่ชุมชน

วันที่ 23 มี.ค. 2554 )
คณากร ประกอบชัยชนะ
 
ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี ตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสม็ด ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชน โดยมีอาจารย์สุนทร พุ่มสวย มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ โดยจะเน้นในหลักพื้นฐานการพูด การใช้น้ำเสียง สายตา ท่าทาง ภาษาท่าทาง หลักการสร้างความมั่นใจ ไร้ประหม่า หลักวาทศิลป์ และหลักการวางแผนการพูด การนำเสนอ นายยุทธนา สุภาภรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด เปิดเผยว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้นำไปใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาลไปสู่ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถรับทราบข้อมูลข่าวงสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
จำนวนคนอ่าน 1008 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.สมุทรปราการ)แม่ทัพภาคที่ 1 ทอดผ้าป่าการศึกษาที่สมุทรปราการ (01/11/2557)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)อบจ.ฉะเชิงเทราร่วมกับชมรมเรือยาวจ.ฉะเชิงเทราและชมรมเจ็ตสกีแปดริ้วจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานฯและมหกรรมจ้าวความเร็วทางน้ำ ประจำปี 2557 (01/11/2557 12:34:36)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)งาน มหัศจรรย์สีสันวันวาน ริมน้ำจันทบูร คึกคัก (01/11/2557)
  (ส.ปชส.ตราด)นายจ้าง แรงงานต่างด้าว เข้ารับบริการ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดตราด วันสุดท้ายคึกคัก ยอดรวมเกินกว่า 20,000 ราย (31/10/2557 19:12:55)
  (ส.ปชส.ตราด)ส.ป.ก.ตราด จัดโครงการอบรมศิลปาชีพตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จักสานตะกร้า กระเป๋า พลาสติก ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (31/10/2557 19:10:41)
  สวท.ตราด-วัฒนธรรมตราดเชิญส่งเรียงความเข้าประกวดหัวข้อ “หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน” (31/10/2557)
อ่านทั้งหมด     


 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.