FONTSIZE
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
เทศบาลตำบลเสม็ด จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพศิลปะการพูดในที่ชุมชน

วันที่ 23 มี.ค. 2554 )
คณากร ประกอบชัยชนะ
 
ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี ตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสม็ด ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชน โดยมีอาจารย์สุนทร พุ่มสวย มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ โดยจะเน้นในหลักพื้นฐานการพูด การใช้น้ำเสียง สายตา ท่าทาง ภาษาท่าทาง หลักการสร้างความมั่นใจ ไร้ประหม่า หลักวาทศิลป์ และหลักการวางแผนการพูด การนำเสนอ นายยุทธนา สุภาภรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด เปิดเผยว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้นำไปใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาลไปสู่ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถรับทราบข้อมูลข่าวงสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
จำนวนคนอ่าน 879 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)กลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ แถลงข่าวการจัดงาน “ROAD SHOW OTOP กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิสู่อาเซียน” (21/04/2557 16:46:21)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)คณะกรรมการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ พื้นที่อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา (21/04/2557 16:42:33)
  -ส.ปชส.ระยอง- กรมการขนส่งทางบก โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง เปิดรับคำขอรับการจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ (21/04/2557)
  -ส.ปชส.ระยอง- คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) แจ้งเตือนผู้สมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ร่วมป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน (21/04/2557)
(ส.ปชส.สระแก้ว)สัมมนาโครงการส่งเสริมการสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบจังหวัดสระแก้ว (21/04/2557)
(ส.ปชส.สมุทรปราการ)สมุทรปราการเตรียมจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (21/04/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.