FONTSIZE
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
เทศบาลตำบลเสม็ด จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพศิลปะการพูดในที่ชุมชน

วันที่ 23 มี.ค. 2554 )
คณากร ประกอบชัยชนะ
 
ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี ตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสม็ด ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชน โดยมีอาจารย์สุนทร พุ่มสวย มาเป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ โดยจะเน้นในหลักพื้นฐานการพูด การใช้น้ำเสียง สายตา ท่าทาง ภาษาท่าทาง หลักการสร้างความมั่นใจ ไร้ประหม่า หลักวาทศิลป์ และหลักการวางแผนการพูด การนำเสนอ นายยุทธนา สุภาภรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด เปิดเผยว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้นำไปใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาลไปสู่ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถรับทราบข้อมูลข่าวงสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
จำนวนคนอ่าน 950 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราด เตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนัก ดินโคลนถล่ม ในระยะนี้ 5 – 6 วันนี้ (02/09/2557 19:04:23)
  (ส.ปชส.ตราด)กลุ่มการท่องเที่ยวตำบลห้วยแร้ง สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยแร้ง จ.ตราด ได้รับการคัดเลือกให้สร้างหุ่นเปรต อสูรกาย เข้าร่วมแสดงเทศกาลหุ่นโลก 2014 (02/09/2557 19:03:23)
  (ส.ปชส.ตราด)อำเภอเมืองตราด นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ปกป้องสถาของบันชาติ (02/09/2557 19:02:12)
  (ส.ปชส.ตราด)สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 เปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) ในพื้นที่จังหวัดตราด (02/09/2557 19:01:16)
  (ส.ปชส.ตราด)ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดตราด จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2557 (02/09/2557 19:00:13)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียืนยันหญิงชาวกินีไม่ได้ป่วยเป็นโรค อีโบล่า (02/09/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.