> Share
ข่าวประกวดราคา
โรงเรียนวังไพรวิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียน

วันที่ 26 มี.ค. 2554 )
สวท.สระแก้ว
 
โรงเรียนวังไพรวิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 หนังสือเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.1 ถึง ม.6 จำนวน 92 รายการ ผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 4 เมษายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-252021 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 176 คน จำนวนคนโหวต 0 คน