> Share
ข่าวประกวดราคา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย

วันที่ 26 มี.ค. 2554 )
สวท.สระแก้ว
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด มีความประสงค์จะจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด เลขที่ 415 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ท่านที่สนใจให้เสนอราคาค่าบริการรักษาความปลอดภัยได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-241523 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์
จำนวนคนอ่าน 265 คน จำนวนคนโหวต 0 คน