> Share
ข่าว สทท.จันทบุรี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี มอบสิ่งของให้กับผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว // เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ออกมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่

วันที่ 11 ธ.ค. 2555 )
ฝ่ายข่าว สทท.จันทบุรี
 
นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายแพทย์ประชา ชยาภัม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร นายอดิเทพ สุวรรณวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะได้เดินทางไปยัง อาคารสมเด็จย่าชั้น 3 และ 4 โรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมผู้ป่วยสิทธิประกันตน และมอบของให้แก่ผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยสิทธิประกันตน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลโสธราเวช อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบสิ่งของให้ผู้ป่วยสิทธิประกันตน พร้อมร่วมพูดคุย ซักถาม ถึงอาการเจ็บป่วย และให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการรักษาสิทธิประกันตน สร้างความปลาบปลื้มให้กับผู้ป่วยทุกคนเป็นอย่างมาก

ภาพเปลี่ยน..//..อ่านต่อ

ที่โรงพยาบาลชลบุรี นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ พันธ์พานิช ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี นายอัษฏา ตรียะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี และนายพิชิต นิลทองคำ จัดหางานจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกันมอบสิ่งของให้กับผู้ที่ประกันตนที่เจ็บไข้ได้ป่าย ที่นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลชลบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้ป่วย ตามภารกิจด้วยการดูแลนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนที่อยู่ในข่ายความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ด้วย
จำนวนคนอ่าน 184 คน จำนวนคนโหวต 0 คน