ข่าวประกวดราคา
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

วันที่ 1 เม.ย. 2554 11:26:26 )
กมลวรรณ /ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา
 
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,000 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2554 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-577797 ต่อ 27 งานพัสดุ ในวันและเวลาราชการ หรือ http://www.cltc.ac.th/ และ http://www.gprocurement.go.th/
 
                                                                 *************************
จำนวนคนอ่าน 942 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

(สวท.ชลบุรี)วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เปิดศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลตำบลเสม็ด และเทศบาลเมืองชลบุรี รวมถึงเป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอีกด้วย (01/08/2557)
(สวท.ชลบุรี)สำนักงานเทศบาลหนองไม้แดง จัดโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 81 พรรษา มหาราชินี เพื่อคืนผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (01/08/2557)
(สวท.ชลบุรี)เทศบาลเมืองชลบุรี จัดโครงการคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ทะเล เพื่อถวายเป็นราชการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (01/08/2557)
(สวท.ชลบุรี)นายตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 2 เข้ารับประกาศเกียรติบัตรหลังเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (01/08/2557)
(สวท.ชลบุรี)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประชุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนในสังกัด (01/08/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)สหกรณ์จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมปรองดอง ขบวนการสหกรณ์ (01/08/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.