> Share
(ส.ปชส.จันทบุรี) แถลงข่าวงานกาชาด 2556

วันที่ 24 ธ.ค. 2555 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

แถลงข่าวงานกาชาด 2556

            วันพรุ่งนี้ วันอังคารที่ 25 ธ.ค.55  เวลา 10.00 น.ที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจะจัดแถลงข่าว การจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2556 โดยมีนายสุรชัย ขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายสุรพจน์ รัชชุศิริ ปลัดจังหวัด และนางสาวอภิรดี ศิริวิจิตรกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีร่วมแถลงข่าว สำหรับงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2556 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ถึง 5 มกราคม  2556 รวม 9 วัน 9 คืน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีเปิดงานในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ช่วงเช้า เป็นพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่วนภาคค่ำ เวลา 17.30 น.ชมขบวนศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติฯ มหาวีรกรรมกู้ชาติ กู้แผ่นดิน การแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม เทิดพระเกียรติฯสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิการประกวดนางสาวจันทบูร การออกร้านธารากาชาด การออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ การแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน การประกวดร้องเพลง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP มากมาย

********************************

จำนวนคนอ่าน 123 คน จำนวนคนโหวต 0 คน