(ส.ปชส.จันทบุรี) แถลงข่าวงานกาชาด 2556

วันที่ 24 ธ.ค. 2555 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

แถลงข่าวงานกาชาด 2556

            วันพรุ่งนี้ วันอังคารที่ 25 ธ.ค.55  เวลา 10.00 น.ที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจะจัดแถลงข่าว การจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2556 โดยมีนายสุรชัย ขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นายสุรพจน์ รัชชุศิริ ปลัดจังหวัด และนางสาวอภิรดี ศิริวิจิตรกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีร่วมแถลงข่าว สำหรับงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2556 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ถึง 5 มกราคม  2556 รวม 9 วัน 9 คืน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีเปิดงานในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ช่วงเช้า เป็นพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส่วนภาคค่ำ เวลา 17.30 น.ชมขบวนศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติฯ มหาวีรกรรมกู้ชาติ กู้แผ่นดิน การแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม เทิดพระเกียรติฯสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิการประกวดนางสาวจันทบูร การออกร้านธารากาชาด การออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ การแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน การประกวดร้องเพลง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP มากมาย

********************************

จำนวนคนอ่าน 411 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราด เตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนัก ดินโคลนถล่ม ในระยะนี้ 5 – 6 วันนี้ (02/09/2557 19:04:23)
  (ส.ปชส.ตราด)กลุ่มการท่องเที่ยวตำบลห้วยแร้ง สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยแร้ง จ.ตราด ได้รับการคัดเลือกให้สร้างหุ่นเปรต อสูรกาย เข้าร่วมแสดงเทศกาลหุ่นโลก 2014 (02/09/2557 19:03:23)
  (ส.ปชส.ตราด)อำเภอเมืองตราด นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ปกป้องสถาของบันชาติ (02/09/2557 19:02:12)
  (ส.ปชส.ตราด)สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 เปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) ในพื้นที่จังหวัดตราด (02/09/2557 19:01:16)
  (ส.ปชส.ตราด)ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดตราด จัดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2557 (02/09/2557 19:00:13)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียืนยันหญิงชาวกินีไม่ได้ป่วยเป็นโรค อีโบล่า (02/09/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.