> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(สวท.สระแก้ว) วัดซับมะนาว จัดงานบวชชีพราหมณ์ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2556

วันที่ 8 ม.ค. 2556 )
 
พระอาจารย์สงวน กิตติปาโล เจ้าอาวาสวัดซับมะนาว ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ว่า วัดซับมะนาว ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จัดงานบวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมประจำปี ระหว่างวันที่ 19 – 24 มกราคม 2556 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 8 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมชาวพุทธได้สร้างบารมีตามหลักศีล – ทาน – ภาวนา ในทางพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญถาวรมั่นคงสืบไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดซับมะนาว ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โทร.081-8267304
.…………………………………………………………………………………
จุลพา ชลัษเฐียร/ข่าว/8 ม.ค.56
จำนวนคนอ่าน 257 คน จำนวนคนโหวต 0 คน