> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี เปิดจำหน่ายกิ่งตายางพันธุ์ดีให้แก่บุคคลที่สนใจ

วันที่ 21 เม.ย. 2554 )
ส.ปชส.จบ.
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรีเปิดจำหน่ายกิ่งตายางพันธุ์ดี
 
          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี เปิดจำหน่ายกิ่งตายางพันธุ์ดีให้แก่บุคคลที่สนใจ
          นายสุวิทย์ กลัดอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี เปิดจำหน่ายกิ่งตายางพันธุ์ดีให้แก่บุคคลที่สนใจ โดยจะแบ่งพื้นที่ในการเปิดจำหน่ายกิ่งตายางพันธุ์ดี จำนวน 3 พื้นที่ คือ 1. พื้นที่ทุ่งเพล จะเปิดขายตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 22 เมษายน 2554 และจะจำหน่ายพันธุ์ RRIM 600 จำนวน 10,000 กิ่ง พันธุ์ PB 235 จำนวน 5,000 กิ่ง 2. พื้นที่โป่งแรด จะเปิดขายตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 29 เมษายน 2554 และจะจำหน่ายพันธุ์ RRIM 600 จำนวน 10,500 กิ่ง พันธุ์ PB 235 จำนวน 10,500 กิ่ง 3.พื้นที่แหลมงอบ จะเปิดขายตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 29 เมษายน 2554 และจะจำหน่ายพันธุ์ RRIM 600 จำนวน 10,000 กิ่ง พันธุ์ PB 235 จำนวน 10,000 กิ่ง ทั้งนี้ผู้สนใจจะซื้อกิ่งตายางพันธุ์ดีสามรารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 039 327 006 ในวันและเวลาราชการ
 
                                                           ************************
จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว( 21 เม.ย.54 ) ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว
จำนวนคนอ่าน 911 คน จำนวนคนโหวต 0 คน