1  
(ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรี พรานป่าแอบยิง กระทิงป่า (23/06/2561)
ข่าวน่าสนใจ
(ส.ปชส.สระแก้ว)การประชุม RBC ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 26 ตกลงเพิ่มการเฝ้าระวังก่อการร้าย พร้อมขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยใช้จังหวัดสระแก้วและจังหวัดบันเตียเมียนเจย เป็นโครงการนำร่อง (22/06/2561)
คณะสงฆ์จันทบุรีเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1 (22/06/2561)
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม ปันน้ำใจ ในสายฝน (22/06/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้วส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริตในจังหวัดสระแก้ว (22/06/2561)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดประชุม ขยายผลธนาคารปูม้า ที่จันทบุรี (21/06/2561)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) สปข.7จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย (21/06/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วเตรียมการประกวดขบวนแห่หุ่นผีเสื้อและหนูน้อยผีเสื้อ เทศกาลผีเสื้อปางสีดา (21/06/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกสำรวจพื้นที่ดูอ่างเก็บน้ำห้วยยางจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยยางและอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ (20/06/2561)
โครงการชลประทานระยอง เผย ได้มีการการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในระยะเวลา 10 ปี เพื่อให้เพียงพอและรองรับโครงการ EEC (20/06/2561)
อ่านทั้งหมด     


ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ขายทอดตลาดเศษวัสดุที่เหลือจากการปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (22/06/2561 16:14:52)
สวท.ตราด - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจักรดีเซล เกาะกูด เกาะหมาก เกาะบ้าน เกาะสีชัง (22/06/2561)
สวท.ตราด - เทศบาลตำบลแหลมงอบ จังหวัดตราด มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เช่าอาคารพาณิชย์ จำนวน 6 คูหา (22/06/2561)
     
สวท.ระยอง/สำนักงานคุมประพฤติจ.ระยอง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง (18/06/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว) พมจ.สก.รับสมัคร รับรางวัลประชาบดี 6 (12/06/2561)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง (12/06/2561 09:14:39)
     
( ส.ปชส.จันทบุรี ) จ.จันทบุรี ประชุมเข้มพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ (22/06/2561)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) คณะสงฆ์จันทบุรีเตรียมจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1 (22/06/2561)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม ปันน้ำใจ ในสายฝน (22/06/2561)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
อ่านทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา สอบราคาซื้อชุดการแสดงนาฎศิลป์ไทย จำนวน 1 ชุด

วันที่ 25 เม.ย. 2554 16:18:14 )
กมลวรรณ /ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดการแสดงนาฎศิลป์ไทย จำนวน 1 ชุด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยงานพัสดุ อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.rru.ac.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038-517012 ในวันและเวลาราชการ *************************
จำนวนคนอ่าน 227 คน จำนวนคนโหวต 0 คน   

 


 


 


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.