(สวท.สระแก้ว) โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ประจำปี 2555/2556 ของจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 11 ก.พ. 2556 )
นายวิฑูรย์ ปิสาวงษ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เปิดเผยว่า การดำเนินการโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังประจำปี 2555/2556 ระยะเวลาการรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ระยะการไถ่ถอนภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ในเบื้องต้นได้นั้น ได้พิจารณาลานมันและโรงแป้งที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
นายวิฑูรย์ ปิสาวงษ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เปิดเผยว่า การดำเนินการโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังประจำปี 2555/2556 ระยะเวลาการรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ระยะการไถ่ถอนภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ในเบื้องต้นได้นั้น ได้พิจารณาลานมันและโรงแป้งที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
 - หจก. สมบัติพืชผล หมู่ 4 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
- ลานมันสิทธิผล หมู่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด
- ลานมันลำไพทวีโชค หมู่ 10 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
- หจก ปิยพรการเกษตร หมู่ 2 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
- ลานมันรัตนชัย หมู่ 4 วังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
- ลานมัน ส.บุญเหลือพืชผล หมู่ 16 วังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
- หจก.พี ที รุ่งเรืองผล หมู่ 4 วังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
- ลานมัน ป.ประสพโชค หมู่ 2 ตำบลแซร์ออ วัฒนานคร
- ลานมันรำภัยทวีโชค หมู่ 5 แซร์ออ อำเภอวัฒนานคร
- ลานมันอำนวยพืชผล หมู่ 11 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร
- หจก.เจริญการเกษตรและพืชผล หมู่ 5 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
- ลานมันโชคสุคนธ์ หมู่ 5 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
- ลานมันประสพผล หมู่ 7 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
- หจก.เจริญพืชผลวัฒนานคร หมู่9 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
- บริษัทเอี่ยมบูรพา จำกัด (โรงแป้ง) หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร
- ลานมันและไซโลโชคชัยกรุ๊ป หมู่ 2 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ
- บจก.ชมตะวันอินเตอร์เทรด หมู่ 7 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์037-258-043-44
.…………………………………………………………………………………

ชลธิชา คิดแม่น / ข่าว
11 ก.พ.56
จำนวนคนอ่าน 363 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทราเปิดตลาดนัดเกษตรธงเขียว สินค้าเกษตรสดใหม่ปลอดภัยของผู้บริโภค (23/09/2557 10:25:12)
  (ส.ปชส.ตราด)ผู้ว่าฯตราด พร้อมเหล่ากาชาดตราด เยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี ใน 2 อำเภอ รวม 6 ราย (23/09/2557 02:09:10)
  (ส.ปชส.ตราด)อบจ.ตราด จัดหารถสุขาเคลื่อนที่ขนาดเล็กให้บริการประชาชน (23/09/2557 02:07:43)
  (ส.ปชส.ตราด)จ.ตราด จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ สร้างคุณธรรม (ทำ) นำความสุข คืนสู่สังคมตราด (23/09/2557 02:06:09)
  (ส.ปชส.ตราด)สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ แล ะโรงเจตราด เตรียมพร้อมจัดเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2557 (23/09/2557 02:04:23)
  (ส.ปชส.ตราด)เกษตรจังหวัดตราด เชิญร่วมงานตลาดนัดธงเขียว เลือกซื้อผักปลอดสารพิษ และสินค้าเกษตรคุณภาพต้อนรับเทศกาลกินเจ (23/09/2557 02:03:12)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.