(สวท.สระแก้ว) โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ประจำปี 2555/2556 ของจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 11 ก.พ. 2556 )
นายวิฑูรย์ ปิสาวงษ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เปิดเผยว่า การดำเนินการโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังประจำปี 2555/2556 ระยะเวลาการรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ระยะการไถ่ถอนภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ในเบื้องต้นได้นั้น ได้พิจารณาลานมันและโรงแป้งที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
นายวิฑูรย์ ปิสาวงษ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เปิดเผยว่า การดำเนินการโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังประจำปี 2555/2556 ระยะเวลาการรับจำนำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 ระยะการไถ่ถอนภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ในเบื้องต้นได้นั้น ได้พิจารณาลานมันและโรงแป้งที่เข้าร่วมโครงการ ฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 
 - หจก. สมบัติพืชผล หมู่ 4 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
- ลานมันสิทธิผล หมู่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด
- ลานมันลำไพทวีโชค หมู่ 10 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
- หจก ปิยพรการเกษตร หมู่ 2 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
- ลานมันรัตนชัย หมู่ 4 วังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
- ลานมัน ส.บุญเหลือพืชผล หมู่ 16 วังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
- หจก.พี ที รุ่งเรืองผล หมู่ 4 วังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
- ลานมัน ป.ประสพโชค หมู่ 2 ตำบลแซร์ออ วัฒนานคร
- ลานมันรำภัยทวีโชค หมู่ 5 แซร์ออ อำเภอวัฒนานคร
- ลานมันอำนวยพืชผล หมู่ 11 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร
- หจก.เจริญการเกษตรและพืชผล หมู่ 5 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
- ลานมันโชคสุคนธ์ หมู่ 5 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
- ลานมันประสพผล หมู่ 7 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
- หจก.เจริญพืชผลวัฒนานคร หมู่9 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
- บริษัทเอี่ยมบูรพา จำกัด (โรงแป้ง) หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร
- ลานมันและไซโลโชคชัยกรุ๊ป หมู่ 2 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ
- บจก.ชมตะวันอินเตอร์เทรด หมู่ 7 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์037-258-043-44
.…………………………………………………………………………………

ชลธิชา คิดแม่น / ข่าว
11 ก.พ.56
จำนวนคนอ่าน 307 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  สวท.ตราด//สรุปสถิติรณรงค์สงกรานต์สัญจรปลอดภัย ตราดไม่สามารถรักษาแชมป์อุบัติเหตุตายเป็น 0 ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ได้ (18/04/2557)
(ส.ปชส.สมุทรปราการ)ป.ป.ช.ปากน้ำเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช.2014 (18/04/2557)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้เสียชีวิต 5 ราย (18/04/2557 11:49:43)
(ส.ปชส.ชลบุรี)จังหวัดชลบุรี สรุปการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 (18/04/2557)
  (ส.ปชส.ระยอง) ระยอง สรุป 7 วันอันตราย เสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 5 คน สาเหตุหลักมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยและเมาแล้วขับ (18/04/2557)
  -ส.ปชส.ระยอง-ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง แจ้ง ผลการพิสูจน์ลายนิ้วมือทาร์บอล(Tar Balls) กรณีมีการพบทาร์บอล(Tar Balls) ที่จังหวัดระยอง พบว่า ไม่ได้มาจากน้ำมันดิบโอมาน (18/04/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.