ข่าว สทท.จันทบุรี
กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เดินหน้าโครงการ ค่ายเยาวชนต้ายภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา ให้ความรู้ ห่างไกลยาเสพติด รู้เท่าทันผู้ค้า

วันที่ 18 ก.พ. 2556 )
ฝ่ายข่าว สทท.จันทบุรี
 
ที่โรงเรียนตากสินศึกษา ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้จัดโครงการ ค่ายเยาวชนต้ายภัยยาเสพติดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด พัฒนาทักษะความคิด ปฏิเสธเล่ห์กลของผู้ค้ายาซึ่งถือเป็นอาชญากร ภัยคุกคามความมั่นของประเทศ รวมทั้งสอดแทรกอุดมการณ์ความรักชาติ ความสามัคคี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนาวาเอกกษิดิษฐ์ อินทรวิรัตน์ รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นประธานเปิดการอบรมและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน 10 ทุน มีครู – นักเรียนของโรงเรียนตากสินศึกษาระดับชั้นประถม1 ถึงชั้นประถม 6 เข้ารับการอบรม การอบรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการให้ความรู้ในห้องเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมนอกสถานที่ทัศนศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณชายหาดคุ้งกระเบน อีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 103 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ตราด)ฝนตกต่อเนื่องทำเกษตรกรชาวนาบ้านท่าตะเภา อ.เมืองตราด ได้รับความเดือดร้อนต้องปลูกซ่อมต้นกล้าจากน้ำท่วมนา หลังฝนตกต่อเนื่อง (14/07/2557 19:27:25)
  (ส.ปชส.ตราด)หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน จ.ตราด สนองนโยบาย คสช. จัดกิจกรรมร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน (14/07/2557 19:26:07)
  (ส.ปชส.ระยอง) ระยอง นำ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วย (14/07/2557)
  (ส.ปชส.สระแก้ว)สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน ปี 2557 (12/07/2557)
  (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราด จัดพิธีอัญเชิญพระประธานเข้าสู่อุโบสถดิน เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ที่วัดทับทิมสยาม (12/07/2557 17:54:55)
  (ส.ปชส.ตราด)หยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษานักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางลงเกาะช้าง จ.ตราด พักผ่อนตามชายหาด และน้ำตก ต่าง ๆ (12/07/2557 17:53:54)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.