> Share
ข่าว สทท.จันทบุรี
กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เดินหน้าโครงการ ค่ายเยาวชนต้ายภัยยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา ให้ความรู้ ห่างไกลยาเสพติด รู้เท่าทันผู้ค้า

วันที่ 18 ก.พ. 2556 )
ฝ่ายข่าว สทท.จันทบุรี
 
ที่โรงเรียนตากสินศึกษา ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้จัดโครงการ ค่ายเยาวชนต้ายภัยยาเสพติดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด พัฒนาทักษะความคิด ปฏิเสธเล่ห์กลของผู้ค้ายาซึ่งถือเป็นอาชญากร ภัยคุกคามความมั่นของประเทศ รวมทั้งสอดแทรกอุดมการณ์ความรักชาติ ความสามัคคี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนาวาเอกกษิดิษฐ์ อินทรวิรัตน์ รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นประธานเปิดการอบรมและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน 10 ทุน มีครู – นักเรียนของโรงเรียนตากสินศึกษาระดับชั้นประถม1 ถึงชั้นประถม 6 เข้ารับการอบรม การอบรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการให้ความรู้ในห้องเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมนอกสถานที่ทัศนศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณชายหาดคุ้งกระเบน อีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 136 คน จำนวนคนโหวต 0 คน