ข่าวประกวดราคา
(ส.ปชส.จันทบุรี)ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้าข้างโรงเรียนบ้านประตง ถึงแยกหน้าโรงเรียนสอยดาววิทยา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 5 มี.ค. 2556 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว

เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้าข้างโรงเรียนบ้านประตง ถึงแยกหน้าโรงเรียนสอยดาววิทยา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

 

          เทศบาลตำบลทรายขาว มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้าข้างโรงเรียนบ้านประตงถึงแยกหน้าโรงเรียนสอยดาววิทยา หมู่ที่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๗๘.๐๐ เมตร , วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๑๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และก่อน้าทางเท้า คสล. กว้าง ๒.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ผู้สนใจติดต่อขอรับด/ซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และเปิดขายซองในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอสอยดาว ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๙๔๒ ๑๔๖๙  หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

 

จำนวนคนอ่าน 152 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  สวท.ตราด//ชาวตราดร่วมเจริญพระพุทธมนต์ฯเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 (28/07/2557)
  (ส.ปชส.ระยอง)จังหวัดระยองจัดเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 (27/07/2557)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทราจัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (27/07/2557 10:50:31)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)จันทบุรีจัดพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูป คืนความสุข สร้างความสามัคคี ปรองดอง (27/07/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)จันทบุรีพบการแพร่ระบาดยาเสพติดประเภทกัญชาเพิ่มขึ้น (27/07/2557)
  (ส.ปชส.สระแก้ว)การรถไฟไทย-กัมพูชา พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสะพานรถไฟอรัญประเทศ-ปอยเปตเพื่อ AEC และเศรษฐกิจพิเศษ (26/07/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.