> Share
(ส.ปชส.ตราด) เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จ.ตราด จัดพิธีบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 19 มี.ค. 2556 17:51:44 )
 
นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำเจ้าหน้าที่ ประชาชนร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเรือนจำชั่วคราวเขาระกำดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ
 
นายอเนก ทองลอย หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ กล่าวว่า เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ และเรือนจำจังหวัดตราดได้ดำเนินการจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐานขึ้นภายในเรือนจำชั่วคราวเขาระกำในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเรือนจำและผู้ต้องขังได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ กอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยในครั้งนั้นพระองค์ท่านทรงยกทัพมารวมรวมไพร่พลในเมืองตราดก่อนที่จะยกทัพเข้าตีเมืองจันทบุรีเพื่อรวมรวมไพล่พลเข้ากอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่า หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 และกอบกู้เอกราชของชาติไทย /…
จำนวนคนอ่าน 193 คน จำนวนคนโหวต 0 คน