> Share
ระยอง จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.ประจำปี 2556

วันที่ 22 มี.ค. 2556 )

ระยอง มอบประกาศเกียรติคุณแก่ อปพร.ดีเด่น เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี 2556
วันนี้(22 มี.ค.) ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นายธาตรี นามะสนธิ ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานนพิธีมอบนโยบาย และมอบใบประกาศเกียรติคุณดีเด่น แก่อปพร.จังหวัดระยอง เนื่องในวัน อปพร.ประจำปี 2556

นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง กล่าวว่า สืบเนื่องจากศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน อปพร. เพื่อเชิดชูเกียรติ และคุณงามความดีที่พี่น้อง อปพร.เสียสละ อุทิศ ทั้งกำลังกาย กำลังใจ รวมทั้งความรู้ความสามารถช่วยเหลือสังคม และผู้ประสบภัยต่างๆ โดยมิหวังผลตอบแทน
ในส่วนของจังหวัดระยอง มีอปพร.จำนวนทั้งสิ้น 7,328 คน อาสาสมัครเหล่านี้เข้ามาเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยเหลืองานราชการ ด้วยความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละ เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน นอกจากนี้ยังปฎิบัติภารกิจช่วยเหลืองานราชการในด้านอื่นๆ อีก ทั้งนี้การจัดกิจกรรม เนื่องในวัน อปพร.ของจังหวัดระยอง ในวันนี้ได้มีการมอบนโยบายและมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2556 จำนวน 235 คน ..
จำนวนคนอ่าน 223 คน จำนวนคนโหวต 0 คน