> Share
ข่าวรับสมัคร
(สวท.ชลบุรี) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 3 เม.ย. 2556 )
 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่และครูสอนพิเศษสอนประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

๑ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ                                                               จำนวน ๑ อัตรา

๒ ครูอัตราจ้างสอนสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาคณิตศาสตร์)             จำนวน ๑ อัตรา

๓ ครูอัตราจ้างสอนสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาอังกฤษ)                   จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๘๒๒-๑๖๔๓ ต่อ ๑๓๒

จำนวนคนอ่าน 828 คน จำนวนคนโหวต 0 คน