ข่าวประกวดราคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วันที่ 30 ส.ค. 2553 )
ส.ปชส.ปราจีนบุรี

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนงวน 4 รายการ ภายในวงเงินงบประมาณ 564,750 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดรับและยื่นซองระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 7 กันยายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 และกำหนดเปิดซอง ในวันที่ 8 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Prachinburi2.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3728-8337-8 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 2225 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ตราด)โรงพยาบาลตราด ร่วมศูนย์ควบคุมนำโดยแมลงที่ 3.4 ตราด รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พ่นหมอกควันในทุกพื้นที่อำเภอเมืองตราด (20/04/2557 01:19:33)
  (ส.ปชส.ตราด)ททท.ตราด เผย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา อัตราการเข้าพักโรงแรม รีสอร์ท ใน จ.ตราด เต็ม 100 % เม็ดเงินสะพัดกว่า 300 ล้านบาท (20/04/2557 01:18:22)
  (ส.ปชส.ตราด)สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด เดินหน้าส่งเสริมการตลาดให้สินค้า 0TOP เผย ล่าสุดงานสุดยอด OTOP สีสันตะวันออก และของดี 4 ภาคสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP กว่า 5 ล้านบาท (20/04/2557 01:16:47)
  (ส.ปชส.สระแก้ว)ชาวสระแก้วร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปศักสิทธิ์และแห่เจ้าพ่อพระปรง เล่นน้ำวันไหลส่งท้ายสงกรานต์ (19/04/2557)
  สวท.ตราด//จังหวัดตราดขอเชิญคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติปี 2557 (19/04/2557)
  สวท.ตราด//จ.ตราดแจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ H1N1/2009 (19/04/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.