> Share
ข่าวการเลือกตั้ง
สำนักงาน กกต. จังหวัดชลบุรี ประกาศสถานที่เลือกตั้งกลางในเขตและนอกเขต ที่จะใช้เลือกตั้งล่วงหน้า 26 มิถุนายนนี้

วันที่ 7 มิ.ย. 2554 )
คณากร ประกอบชัยชนะ
 
ภายหลังมีประชาชนมีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในจังหวัดชลบุรี กว่า 2 แสนคน ล่าสุดสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศสถานที่เลือกตั้งกลางในเขตและนอกเขต ดังนี้
        สำหรับสถานที่เลือกตั้งกลางในเขตจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 อาคารโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี , เขตเลือกตั้งที่ 2 โรงพลศึกษา โรงเรียนชลกันยานุกูล , เขตเลือกตั้งที่ 3 ศาลาประชาคม อำเภอพนัสนิคม , เขตเลือกตั้งที่ 4 ศาลาประชาคม อำเภอบ้านบึง , เขตเลือกตั้งที่ 5 ศาลาประชาคม อำเภอศรีราชา , เขตเลือกตั้งที่ 6 ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง , เขตเลือกตั้งที่ 7 อาคารเวทีสุขภาพ เทศบาลเมืองหนองปรือ และเขตเลือกตั้งที่ 8 บริเวณหน้าศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ
        ส่วนสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขต ประกอบด้วย สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี , สนามกีฬาโรงเรียนบางละมุง และสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
จำนวนคนอ่าน 310 คน จำนวนคนโหวต 0 คน