> Share
ข่าวประกวดราคา
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา) สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ

วันที่ 9 พ.ค. 2556 07:27:09 )
กมลวรรณ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 

                     

สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 1 รายการ  ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์          038 – 511635  ต่อ 11  และดูสิ่งของได้ที่บริเวณที่จะทำการขายทอดตลาด โดยกำหนดวันจำหน่ายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เริ่มเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

*******************

จำนวนคนอ่าน 91 คน จำนวนคนโหวต 0 คน