ข่าวรับสมัคร
จัดหางานฉะเชิงเทรา จัดวันนัดพบแรงงาน

วันที่ 8 มิ.ย. 2554 11:34:17 )
กมลวรรณ /ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 08.30 - 15.30 น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา เบอร์โทรศัพท์ 0-3851-4842
 
 
                                                       **********************
จำนวนคนอ่าน 1676 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตามนโยบาย คสช. (30/07/2557)
  สวท.ตราด//สสจ.ตราด รายงานสถิติอุบัติเหตุเดือน ก.ค.57 มีผู้ประสบอุบัติเหตุกว่า 350 ราย (30/07/2557)
  สวท.ตราด//ขนส่งตราดแจ้งขอใบประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถตู้โดยสารภายใน 1 สิงหาคม 2557 (30/07/2557)
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยฯ (30/07/2557)
สวท.จันทบุรีจัดกิจกรรมรัฐสภาสัญจร สร้างเครือข่ายผู้ฟังและร่วมสร้างความปรองดอง (30/07/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)ท.เมืองจันท์เร่งแก้ปัญหาจราจรติดขัดชั่วโมงเร่งด่วนหน้าสถานศึกษา (30/07/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.