> Share
ข่าวประกวดราคา
จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร

วันที่ 9 มิ.ย. 2554 )
สวท.สระแก้ว
 
 จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผลเพื่อส่งออก ปี 2554 งบประมาณแผนงานบริหารจังหวัดสระแก้ว ปี 2554 จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียด ดังนี้ - ชุดขยายเชื้อบิวเวอเรียและอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด – ชุดขยายเชื้อไตรโคเดอร์ม่าและวัสดุอุปกรณ์ –ตาข่ายสวมผลมะม่วง จำนวน 30,000 ใบ – เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 60 กิโลกรัม จำนวน 20 เครื่อง – เครื่องคัดขนาดผลไม้ จำนวน 2 เครื่อง – และสอบราคาจ้างทำวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียด ดังนี้ – จัดทำตะกร้าพลาสติกหูเหล็กเกรด A จำนวน 1,072 ใบ – ถุงห่อผลไม้ จำนวน 660,000 ใบ – กล่องบรรจุภัณฑ์มะม่วง จำนวน 500 ใบ ผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037-258044 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 243 คน จำนวนคนโหวต 0 คน