(ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราด ประกาศผลการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดตราด (Province Star OTOP : PSO)

วันที่ 13 มิ.ย. 2556 00:40:50 )
 
(12 มิ.ย. 56) นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสาวอัธยา ธเนศนิรัตศัย พัฒนาการจังหวัดตราด ร่วมกันแถลงข่าวการดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดตราด (Province Star OTOP : PSO) ประจำปี 2556 ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ร่วมกับคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดตราด และเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOPร่วมกันดำเนินการจัดขึ้น
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดตราด (Province Star OTOP : PSO) ในครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า OTOP นำสู่การทำคลาดได้อย่างยั่งยืนทั้งในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ สำหรับการคัดสรรในครั้งนี้ได้มีการนำสินค้า OTOP ที่มีความโดดเด่น เป็นที่นิยมของผู้บริโภค เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาเข้าร่วมคัดสรรเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดตราด สำหรับผลการคัดสรรของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดในครั้งนี้ปรากฏว่า ผลิตภัณฑ์เด่น ในประเภทสมุนไพรที่มิใช่อาหาร ได้แก่ น้ำมันเหลือง ประเภทอาหารได้แก่ กะปิ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ อัญมณี ประเภทของใช้ / ของตกแต่ง / ของที่ระลึก ได้แก่ เครื่องจักสาน และประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำมังคุด ทั้งนี้สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดตราด ทั้ง 5 ประเภทนับเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดตราดอยู่แล้ว กระบวนการต่อไป คือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าในบางชนิด เพื่อให้สามารถดึงดูดใจลูกค้า ทำตลาดได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามสินค้าบางตัวที่คัดสรรในครั้งนี้ยังมีศักยภาพในการทำตลาดในต่างประเทศอยู่แล้ว เช่น น้ำมันเหลือง น้ำมังคุด หากได้รับการต่อยอดการพัฒนาคาดว่าจะสร้างรายได้จากการจำหน่ายได้มากขึ้นอย่างแน่นอน /...
จำนวนคนอ่าน 215 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.