ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.สป.)สมุทรปราการปลูกฝังมารยาทไทย มารยาทงามให้เด็กนักเรียนอาชีวะ

วันที่ 19 มิ.ย. 2556 )
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ปลูกฝังความเป็นไทยและมารยาทไทยให้เด็กนักเรียนอาชีวะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
          นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นไทย มารยาทไทย มารยาทงาม ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมี นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 150 คน
          ปัจจุบันวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก ได้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต รวมทั้งทำให้วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยค่อยๆเลือนหายไป อาทิ การแสดงความเคารพ ทักทายด้วยการไหว้ หรือการใช้ภาษาไทย เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทยไว้ สำงานนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังเป็นการกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน นักศึกษา ให้มีความอ่อนโยนแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทให้น้อยลง ซึ่งจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา หวงแหนวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่สืบไป /
จำนวนคนอ่าน 242 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ตราด) ชมรมคนห่วงหัว มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วม จ.ตราด จัดโครงการผู้ว่าห่วงหัว ในพื้นที่จังหวัดตราด นำร่องภาคตะวันออก (01/08/2557 20:51:52)
  (ส.ปชส.ตราด)อพท. ผุด โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงพื้นที่พิเศษพัทยากับหมู่เกาะทะเลตราด ก่อนขยายเส้นทางท่องเที่ยวทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต (01/08/2557 20:50:32)
  สวท.ตราด//ผวจ.ตราด เปิดและมอบหมวกกันน็อค โครงการผู้ว่าห่วงหัว รณรงค์ให้เด็ก-เยาวชนปลอดภัยจากขับขี่จักรยานยนต์ จังหวัดแรกของภาคตะวันออก (01/08/2557)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทราจัดโครงการมัสยิดปลอดยาเสพติดเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ตามนโยบายของคสช. (01/08/2557 16:01:20)
  ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (01/08/2557)
  (สวท.ชลบุรี)รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เผยรู้ตัวแก๊งค์ร้ายที่ปล้นรถขนเงินหน้าโลตัส เอ็กซ์เพรสสาขาหนองข้างคอก จังหวัดชลบุรีแล้ว มั่นใจรวบตัวได้แน่นอน (01/08/2557)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.