> Share
(ส.ปชส.จันทบุรี )มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยออกหน่วยบริการตรวจสายตาเด็กเมืองจันท์

วันที่ 19 มิ.ย. 2556 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยออกหน่วยบริการตรวจสายตาเด็กเมืองจันท์

            มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ออกให้บริการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นแก่เด็กนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี พบพฤติกรรมเสี่ยงสายตาสั้นเพิ่มมากขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์

            วันนี้ ( 19 มิ.ย.56 ) ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้า แว่นท็อปเจริญ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการ หน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่ แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในต่างจังหวัดที่มีความผิดปกติทางสายตาได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ ความเข้าใจ เหมือนเด็กปกติทั่วไปโดยมีนายเกรียงเดช เข็มทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการและมีเด็กนักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี เข้ามาขอรับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นจำนวน 451 คน ส่วนใหญ่พบว่าเป็นเด็กผิดปกติสายตาสั้น สายตาเอียง โดยหม่อมราชวงศ์จิยากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าวว่า เด็กไทยในปัจจุบันมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นโรคผิดปกติทางสายตาเนื่องจากการบริโภคสื่อที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดการเอาใจใส่ของ พ่อ – แม่ ผู้ปกครอง โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยพบสถิติ เด็กไทยมีแนวโน้มสายตาสั้นเพิ่มสูงขึ้น จากการสอบถามพบว่าเด็กที่มีอาการดังกล่าวจะมีพฤติกรรมที่ชอบเล่นเกมส์ คอมพิวเตอร์ ติดต่อกันนานหลายชั่วโมงเป็นประจำต่อเนื่อง มีบางคนที่เป็นโรคสายตาสั้นจากพันธุกรรมแต่ส่วนน้อย ดังนั้นจึงอยากเตือน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้เฝ้าระวังเด็กที่เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษและควรเล่นครั้งละไม่เกิน ครึ่งชั่วโมง ควรหากิจกรรมอื่นมาผ่อนคลายสายตาแทนเพราะเด็กเล็กและเยาวชนสายตายังบอบบางการถูกแสงหรือรังสีของจอคอมพิวเตอร์หรือเครื่องรับโทรทัศน์นาน ๆ มีผลโดยตรงต่อสายตา และสถิติยังพบว่าเด็กที่ป่วยเป็นโรคสายตาสั้นมีอายุน้อยลงบางครั้งพบตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญของชาติในอนาคต   

 ************************

จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว ( 19  มิ.ย.56 )     ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว

จำนวนคนอ่าน 219 คน จำนวนคนโหวต 0 คน