(ส.ปชส.จันทบุรี )มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยออกหน่วยบริการตรวจสายตาเด็กเมืองจันท์

วันที่ 19 มิ.ย. 2556 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยออกหน่วยบริการตรวจสายตาเด็กเมืองจันท์

            มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ออกให้บริการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นแก่เด็กนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี พบพฤติกรรมเสี่ยงสายตาสั้นเพิ่มมากขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์

            วันนี้ ( 19 มิ.ย.56 ) ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ้า แว่นท็อปเจริญ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการ หน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่ แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในต่างจังหวัดที่มีความผิดปกติทางสายตาได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ ความเข้าใจ เหมือนเด็กปกติทั่วไปโดยมีนายเกรียงเดช เข็มทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการและมีเด็กนักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี เข้ามาขอรับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นจำนวน 451 คน ส่วนใหญ่พบว่าเป็นเด็กผิดปกติสายตาสั้น สายตาเอียง โดยหม่อมราชวงศ์จิยากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กล่าวว่า เด็กไทยในปัจจุบันมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเป็นโรคผิดปกติทางสายตาเนื่องจากการบริโภคสื่อที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดการเอาใจใส่ของ พ่อ – แม่ ผู้ปกครอง โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยพบสถิติ เด็กไทยมีแนวโน้มสายตาสั้นเพิ่มสูงขึ้น จากการสอบถามพบว่าเด็กที่มีอาการดังกล่าวจะมีพฤติกรรมที่ชอบเล่นเกมส์ คอมพิวเตอร์ ติดต่อกันนานหลายชั่วโมงเป็นประจำต่อเนื่อง มีบางคนที่เป็นโรคสายตาสั้นจากพันธุกรรมแต่ส่วนน้อย ดังนั้นจึงอยากเตือน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้เฝ้าระวังเด็กที่เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษและควรเล่นครั้งละไม่เกิน ครึ่งชั่วโมง ควรหากิจกรรมอื่นมาผ่อนคลายสายตาแทนเพราะเด็กเล็กและเยาวชนสายตายังบอบบางการถูกแสงหรือรังสีของจอคอมพิวเตอร์หรือเครื่องรับโทรทัศน์นาน ๆ มีผลโดยตรงต่อสายตา และสถิติยังพบว่าเด็กที่ป่วยเป็นโรคสายตาสั้นมีอายุน้อยลงบางครั้งพบตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญของชาติในอนาคต   

 ************************

จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว ( 19  มิ.ย.56 )     ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว

จำนวนคนอ่าน 284 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรีบูรณาการหน่วยงานปรับภูมิทัศน์แก้ปัญหาสายไฟ รก รุง รัง (24/11/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรีจัดโครงการแสงไฟ แสงใจ สู่ชุมชน แก้ปัญหายาเสพติด (24/11/2557)
  สวท.ตราด-ป.ป.ช.ตราดจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่น (24/11/2557)
  (ส.ปชส.สระแก้ว) กาชาดสระแก้วมอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน แก่ราษฎรอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 หลัง (24/11/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจันทบุรีเตรียมเดินหน้าย้ำประชาชนใส่ใจสุขภาพ (22/11/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรีแถลงข่าวโครงการ ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ จาก..วังสู่วัง (22/11/2557)
อ่านทั้งหมด     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.