> Share
ข่าวประกวดราคา
กรมทางหลวงชนบท ขอแจ้งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ / ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๔

วันที่ 17 มิ.ย. 2554 )
 
กรมทางหลวงชนบท ขอแจ้งประกาศขายทอดตลาดพัสดุ / ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๔ กำหนดการขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ สอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์๐-๓๘๒๐-๑๑๓๘ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 230 คน จำนวนคนโหวต 0 คน