ข่าวภูมิภาคตะวันออก
จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2554

วันที่ 1 ก.ค. 2554 )
ประจัก ส.ปชส.สระแก้ว

นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2554 ที่บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยมีคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเข้าร่วมในพิธีกว่า 1,930 คน ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบโล่พร้อมประกาศนียบัตร ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นอีกด้วย ทั้งนี้วันลูกเสือแห่งชาติ ได้อุบัติขึ้นในประเทศไทยหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศจัดตั้งกองเสือป่า โดยประกาศเป็นพระบรมราชโองการโปรดให้สถาปนาการเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ร.ศ. 130 ตรงกับ พ.ศ. 2454 โดยมีพระประสงค์เพื่อที่จะหัดข้าราชการพลเรือนทั้งหลายที่มิได้เป็นทหาร ให้ได้เรียนรู้วิชาทหารไว้เป็นกำลังช่วยชาติในยามสงคราม และในยามสงบก็ได้ช่วยราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายหรือการจลาจล จากนั้นอีกสองเดือนต่อมา คือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีพระราชประสงค์ปลูกฝังให้เยาวชน รักชาติบ้านเมือง รักความสามัคคี มีความมานะอดทน และเสียสละเพื่อส่วนรวม เราจึงถือว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดแก่กองลูกเสือไทย ในส่วนของจังหวัดสระแก้วในปีที่ผ่านมากิจการลูกเสือของจังหวัดสระแก้วมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เช่น มีการเรียนการสอนในโรงเรียน การจัดการส่งลูกเสือ และเนตรนารี เข้าชุมนุมลูกเสือในระดับต่าง ๆ การจัดการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือการจัดอบรมลูกเสือจราจร เพื่อช่วยกิจการจราจรในช่วงก่อนเข้าเรียน และหลังเลิกเรียน และการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือตามสถานที่สาธารณะ
จำนวนคนอ่าน 979 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.สระแก้ว)ชาวสระแก้วร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปศักสิทธิ์และแห่เจ้าพ่อพระปรง เล่นน้ำวันไหลส่งท้ายสงกรานต์ (19/04/2557)
  สวท.ตราด//จังหวัดตราดขอเชิญคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติปี 2557 (19/04/2557)
  สวท.ตราด//จ.ตราดแจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ H1N1/2009 (19/04/2557)
  สวท.ตราด//กรมสรรพากรขยายให้เงินได้ของวิสาหกิจชุมชนฯเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (19/04/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี)ชาวคริสต์จันทบุรีร่วมพิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์จำลองเหตุการณ์พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขน (19/04/2557)
  (ส.ปชส.ตราด)เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดนชุมชนจังหวัดตราด กำหนดจัดงาน “C.B.T. 58 สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1” เตรียมพร้อมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ก่อนสู่ประชาคมอาเซียน (18/04/2557 20:04:42)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.